Onze schoolgids:

http://vcobaken.wr05.web2work.nl/Portals/771/docs/schoolgids%202017-2018.pdf?ver=2017-09-20-160916-363

Waar nodig lichten wij het graag mondeling toe.